سهم ۱۵درصدی تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده‌های کشور

سهم ۱۵درصدی تردد وسایل نقلیه سنگین در جاده‌های کشور

www.BanaNews.ir‌طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌ها، طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین سرعت تردد در شبکه ۸۲ کیلومتر در ساعت و ‌سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۵ درصد بود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) مرکز مدیریت راه‌های کشور از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی خبر داد؛ ‌در حال حاضر اغلب محور‌های مواصلاتی کشور باز است و رفت ‌و ‌آمد در آنها جریان دارد.

محورآزادشهر- خوش‌ییلاق واقع دراستان گلستان به علت اجرای عملیات ترانشه برداری کیلومتر ۴۶ الی ۵۰ از روز شنبه به تاریخ ۲۴ اردیبهشت لغایت روزچهارشنبه به تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه بمدت ۵ روز بین ساعت ۸ صبح الی ۲۰ مسدود است، مسیرجایگزین محور مینودشت – چمن بید – گرمه – شاهرود و بالعکس است.

مسیر اهر – مشگین‌شهر در استان اردبیل به علت برگزاری مسابقات تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان روز شنبه به تاریخ ۲۴ اردیبهشت بین ساعت ۹ صبح الی ۱۲ تردد وسایل نقلیه با کندی حرکت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور چالوس – کرج ( کندوان ) دراستان مازندران به علت اجرای عملیات روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر ۵۰ الی ۷۰ تا تاریخ ۱۱ تیرماه تردد وسایل نقلیه درطول هفته یکشنبه تا سه شنبه بین ساعت ۸ صبح الی ۱۷ وروزهای چهارشنبه بین ساعت ۸ صبح الی ۱۳ ( به جز روزهای تعطیل ) با محدودیت و رعایت جوانب احتیاط بصورت یکطرفه نوبتی انجام می‌شود.

تونل رباط سنگ واقع در محورمشهد – تربت حیدریه در استان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات تعمیر سیستم روشنایی از روز سه شنبه به تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه بمدت ۲ ماه روزها بین ساعت ۷ صبح الی ۱۸ مسدود است؛ در زمان انسداد تونل تردد وسایل نقلیه با احتیاط کامل از طریق کنارگذر انجام می‌شود.

محورخرم آباد – بروجرد دراستان لرستان به علت اجرای عملیات تعریض حدفاصل کیلومتر ۲۵ الی ۳۵ حدفاصل طالقان تا زاغه و کیلومتر ۵۵ الی ۶۵ حدفاصل آبکت تا پلیس راه از روز دوشنبه به تاریخ ۱۹ اردیبهشت بمدت ۲ ماه بین ساعت ۸ صبح الی ۱۷ ( به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور گنبد- مینودشت واقع دراستان گلستان به علت اجرای عملیات احداث دور برگردان و تعریض یکدستگاه پل در محدوده کیلومتر ۲ از روز یکشنبه به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه بمدت ۳ ماه بین ساعت ۹ صبح الی ۱۸ (به جز روزهای پنجشنبه ) تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محورسرخنکلاته – امیرآباد واقع دراستان گلستان به علت اجرای عملیات احداث زیرگذر روستاهای آلو کلاته – رستم آباد درمحدوده کیلومتر ۱۰ از روز یکشنبه به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه بمدت ۳ ماه تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محوریاسوج – سمیرم دراستان کهگیلویه وبویراحمد به علت اجرای عملیات راهداری حدفاصل کیلومتر۷ الی ۱۱ تا تاریخ ۱۳ تیرماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۷ صبح الی ۱۸ بامحدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محوردهدشت – چرام دراستان کهگیلویه و بویراحمد به علت اجرای عملیات راهداری از ابتدا تا کیلومتر ۷ تا تاریخ ۱۳ تیرماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۷ صبح الی ۱۸ بامحدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور سی‌سخت – یاسوج دراستان کهگیلویه و بویراحمدبه علت اجرای عملیات راهداری از ابتدا تاکیلومتر ۵ تا تاریخ ۱۳ تیرماه تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۷ صبح الی ۱۸ بامحدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

بزرگراه بوشهر – بندرعباس در استان بوشهر به علت اجرای عملیات احداث کالورت ( آبرو ) در کیلومتر ۴۷۴ از روزشنبه به تاریخ ۱۰ اردیبهشت بمدت ۲ ماه در محدوده مورد نظر مسدود است، در زمان انسداد تردد وسایل نقلیه با رعایت جوانب احتیاط ازطریق راه انحرافی احداث شده انجام می‌شود.

باندرفت محور اردکان – عقدا در استان یزد به علت اجرای عملیات زیرسازی و روکش آسفالت حدفاصل کیلومتر ۱۶ الی ۲۲ از روز یکشنبه به تاریخ ۱۱ اردیبهشت بمدت ۲ ماه در محدوده مورد نظر مسدود است، درزمان انسداد تردد وسایل نقلیه با رعایت جوانب احتیاط از طریق باندبرگشت محور عقدا - اردکان بصورت دوطرفه برقرار است.

محور یاسوج – سپیدان دراستان کهگیلویه وبویراحمد به علت اجرای عملیات راهداری حدفاصل کیلومتر ۹ الی ۱۵ ازروزشنبه به تاریخ ۱۰ اردیبهشت بمدت ۲ ماه ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۷ صبح الی ۱۸ بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور تویسرکان – جوکار دراستان همدان به علت اجرای عملیات ترانشه برداری محدوده خروجی تونل ولایت تا تقاطع راه روستایی دولائی از روزشنبه به تاریخ ۱۰ اردیبهشت بمدت یک ماه (به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه روزها بین ساعت ۸ صبح الی ۱۷ بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محوریاسوج – بابامیدان دراستان کهگیلویه وبویراحمدبه علت اجرای عملیات روکش آسفالت و شانه سازی در محدوده های کیلومتر ۷ الی ۲۰ وکیلومتر ۲۲ الی ۲۶ از روز شنبه به تاریخ ۱۰ اردیبهشت به مدت ۲ ماه از شنبه تا چهارشنبه (به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۷ صبح الی ۱۹ بامحدودیت و رعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محوریاسوج – سپیدان دراستان کهگیلویه و بویراحمد به علت اجرای عملیات شانه سازی حدفاصل کیلومتر ۲۵ الی ۳۴ از روزشنبه به تاریخ ۱۰ اردیبهشت بمدت ۲ ماه از شنبه تا چهارشنبه (به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۷ صبح الی ۱۹ بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور مشهد - قوچان وبالعکس دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات نصب مسیرنماهای پلاستیکی از ابتدا تا کیلومتر ۱۳۰ از روزشنبه به تاریخ ۱۰ اردیبهشت بمدت ۱ ماه از شنبه تا چهارشنبه ( به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه روزها بین ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور دیهوک – راور در استان یزد به علت اجرای عملیات تکمیلی قطعه دوم حدفاصل کیلومتر ۱۸۹ الی ۱۹۲ از تاریخ ۳ اردیبهشت ماه بمدت ۲ ماه در محدوده مورد نظر مسدود است، درزمان انسداد تردد وسایل نقلیه از طریق جاده انحرافی احداث شده انجام می‌شود.

مسیر آزادشهر – گنبد دراستان گلستان به علت اجرای عملیات روکش آسفالت (ابتدا تا کیلومتر۱۸) از روزشنبه به تاریخ ۳ اردیبهشت ماه بمدت ۲ ماه ازشنبه تاچهارشنبه ( به جز روزهای تعطیل ) بین ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۷ تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محورمشهد – تربت حیدریه دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات آسفالت لایه توپکا حدفاصل کیلومتر ۷۲ الی ۱۱۲ از تاریخ ۳ اردیبهشت ماه بمدت ۲ ماه ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه بین ساعت ۸ صبح الی ۱۷ با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محورگچساران – بابامیدان دراستان کهگیلویه و بویراحمد به علت اجرای عملیات درزگیری حدفاصل کیلومتر ۲۰ الی ۳۰ ازتاریخ ۳۰ فروردین بمدت یک‌ماه ازشنبه تا چهارشنبه (به جزروزهای تعطیل ) ازساعت ۷:۳۰ الی ۱۷ تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور تربت حیدریه – مشهد دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات ترمیم رویه آسفالتی (لکه گیری هندسی حدفاصل کیلومتر ۱۷ الی ۲۷ از ۲۷ فروردین لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه روزانه بین ساعات ۷ صبح الی ۱۷ ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور تربت حیدریه – مشهد دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات تعریض پلها و عملیات خاکی از ابتدا تا کیلومتر ۷ ازتاریخ ۲۷ فروردین بمدت ۲ ماه ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه روزها بین ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور بردسکن – سبزوار دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات تخلیه قنوها وحمل مصالح به بیرون و تنظیم شیب شیروانی وشانه سازی حدفاصل کیلومتر ۱۵ الی ۳۷ از تاریخ ۲۷ فروردین بمدت ۲ ماه از شنبه تاچهارشنبه ( به جز روزهای تعطیل ) تردد وسایل نقلیه روز ها بین ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۸ با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور بندر ترکمن – کردکوی در استان گلستان به علت ادامه اجرای عملیات بهسازی وتعریض از طرفین از تاریخ ۲۰ فروردین ماه بمدت ۳ ماه تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

بزرگراه نیشابور – مشهد دراستان خراسان رضوی به علت اجرای عملیات روکش آسفالت درمحدوده باند برگشت ساحل برج تا نیشابور ( ابتدا تا کیلومتر ۱۷ ) از تاریخ ۲۰ فروردین لغایت ۲۰ خرداد ماه بمدت ۲ ماه تردد وسایل نقلیه بین ساعات ۷ صبح الی ۱۸ با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محورنهبندان – زابل دراستان خراسان جنوبی به علت عملیات بهسازی ولکه گیری حدفاصل کیلومتر ۳ الی ۴۲ تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه به جز روزهای تعطیل بین ساعت ۷ صبح الی ۱۶ تردد وسایل نقلیه با محدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محور فردوس – بیرجند دراستان خراسان جنوبی به علت اجرای عملیات بهسازی وروکش آسفالت محدوده رایان تا تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه به جز روزهای تعطیل بین ساعت ۷ صبح الی ۱۶ تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

محورگنبد – آزادشهر دراستان گلستان به علت اجرای عملیات احداث دوربرگردان درکیلومتر یک، تا اطلاع بعدی تردد وسایل نقلیه بامحدودیت ورعایت جوانب احتیاط انجام می‌شود.

تعداد کارگاه های جاده‌ای موجود درسطح کشور: ۴۱ مورد

بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه های هوشمند ترافیک شمار در ۴۴۶ محور مواصلاتی کشور‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎، خلاصه آخرین اطلاعات ترافیک راهها در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

‌مجموع کل تردد ثبت شده ۳۵۶۵۹۵۴ وسیله بوده است که نسبت به روز گذشته کاهش پنج درصدی را نشان می‌دهد.

‌میانگین سرعت تردد در شبکه ۸۲ کیلومتر در ساعت بوده است.

‌سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۵ درصد است.

‌ساعت اوج تردد طی ۲۴ ساعت گذشته بین ساعت ۶ الی ۷ به میزان ۹۸۱۲ وسیله است که هموطنان ‌با آگاهی از این موضوع می‌توانند ساعت مناسب‌تری را برای سفر خود انتخاب نمایند.

‌ساعت کمترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته درطول روز بین ساعت ۶ الی ۷ به میزان ۱۲۸۶۵۳ وسیله است.

هموطنان ‌می‌توانند برای آگاهی بیشتر با مراجعه به پایگاه اینترنتی این مرکز به آدرس www.iran141.irو همچنین تماس با شماره تلفن های ۸۸۹۲۶۶۶۸ و ۸۴۴۹۸۶۶۶ و شماره پیامک ۱۰۰۰۱۴۱از آخرین وضعیت راههای کشور مطلع شوند.

 

 

    نظرات