شرایط شرکت در مصاحبه دانشگاه تهران برای پذیرفته شدگان کنکور دکتری

شرایط شرکت در مصاحبه دانشگاه تهران برای پذیرفته شدگان کنکور دکتری

www.BanaNews.irدانشگاه تهران شرایط شرکت در مصاحبه این دانشگاه برای داوطلبان کنکور دکتری بعد از معرفی چند برابر ظرفیت پذیرش از سوی سازمان سنجش را اعلام کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)به نقل از مهر، براساس مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، بعد از معرفی چند برابر ظرفیت متقاضیان دکتری تخصصی از سوی سازمان سنجش، این دانشگاه نسبت به ارزیابی تخصصی و عمومی، همچنین ارزیابی سوابق و مدارک داوطلبان اقدام خواهد کرد.

بنابراین در این مرحله داوطلبان می بایست سوابق و مدارک علمى، آموزشى و پژوهشى خود را به صورت CD (لوح فشرده) تهیه و به همراه اصل آنها همراه داشته باشند.

تاریخ انجام مصاحبه اعلام خواهد شد.

مدارک مربوط به پرداخت هزینه ارزیابى تخصصى و عمومى ( مبلغ و چگونگى پرداخت اعلام خواهد شد)، ریز نمرات و مدل کتبى مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد، سوابق و نمره کسب شده مربوط به زبان عمومى، مقالات علمى پژوهشى، کتاب، مقالات شرکت در همایش، اکتشاف، اختراع، آثار هنرى، تشویق نامه و سایر موارد را داوطلب باید به همراه داشته باشد.

پس از سپرى شدن مرحله ارزیابى تخصصى وعمومى به هیچ عنوان به مدارک و سوابق ارائه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

 

    نظرات