کمک اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام به شهرداری ماژین شهرستان دره شهر در بازسازی خسارات ناشی از سی...

کمک اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام به شهرداری ماژین شهرستان دره شهر در بازسازی خسارات ناشی از سی...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات