بازگشایی محور ارتباطی بخش ماژین شهرستان دره شهر به استانهای لرستان و خوزستان با باز سازی قسمتهای آسیب دیده پل اصلی ماژین...

بازگشایی محور ارتباطی بخش ماژین شهرستان دره شهر به استانهای لرستان و خوزستان با باز سازی قسمتهای آسیب دیده پل اصلی ماژین...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات