دیدار دکتر نورقلی پور ، نماینده محترم مردم شریف شهرستان های غرب استان گلستان با دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل و بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث زیست محیطی شهرستان های حوزه انتخابیه

دیدار دکتر نورقلی پور ، نماینده محترم مردم شریف شهرستان های غرب استان گلستان با دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل و بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث زیست محیطی شهرستان های حوزه انتخابیه

دیدار دکتر نورقلی پور ، نماینده محترم مردم شریف شهرستان های غرب استان گلستان با دکتر کنعانی ، سرپرست اداره کل و بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث زیست محیطی شهرستان های حوزه انتخابیه

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات