برگزاری جلسه هم افزایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گنبدکاووس، آزادشهر و رامیان با معاونین و روسای ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

برگزاری جلسه هم افزایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گنبدکاووس، آزادشهر و رامیان با معاونین و روسای ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

برگزاری جلسه هم افزایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های گنبدکاووس، آزادشهر و رامیان با معاونین و روسای ستادی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات