جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری و آماده سازی جهت آسفالت

جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری و آماده سازی جهت آسفالت

جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری و آماده سازی جهت آسفالت

عملیات اجرایی پروژه جدول گذاری معابر کوی نود هکتاری ..........

یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

لینک اصل خبر در سایت شهرداری خرمشهر

  منبع خبر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر

  شهرداری خرمشهر یک شهرداری در شهر خرمشهر می باشد

   نظرات