حضور دکتر رحیم جافری در اولین جلسه شورای اسلامی شهر در سال ۹۸ در مورخه پنجشنبه ۱۶ فرودین و ارائه گزارش فعالیت شهرداری بروجرد در ۴۰ روزه نهایی سال ۹۷ و ایام نوروز

حضور دکتر رحیم جافری در اولین جلسه شورای اسلامی شهر در سال ۹۸ در مورخه پنجشنبه ۱۶ فرودین و ارائه گزارش فعالیت شهرداری بروجرد در ۴۰ روزه نهایی سال ۹۷ و ایام نوروز

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بروجرد

  منبع خبر

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد

  شهرداری بروجرد یک شهرداری در شهر بروجرد می باشد

   نظرات