نماینده مجری طرح شبکه سهند منصوب شد

مهندس زین العابدین رسول نژاد طی حکمی به امضای مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان نماینده مجری طرح شبکه سهند منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی، طی حکمی به امضای مهندس یوسف غفارزاده، مدیرعامل شرکت، مهندس زین العابدین رسول نژاد به عنوان نماینده مجری طرح شبکه سهند منصوب شد و با حفظ سمت، مسئولیت طرح انتقال آب به دشت بناب نیز به ایشان سپرده شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی

    شركت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات