گزارش تحلیل بارندگی در بهمن ماه ۱۳۹۷

گزارش تحلیل بارندگی در بهمن ماه ۱۳۹۷

افزایش قابل توجه میزان بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تا پایان بهمن ماه ۹۷ نسبت به دوره مشابه گذشته مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب استان خراسان جنوبی اعلام کرد:متوسط ریزش های جوی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه براساس محاسبات انجام شده به روش منحنی هم باران برابر ۶۳/۶۶ میلیمتر می باشد که این میزان نسبت به بارندگی سال قبل ( ۶/۶۴ میلی متر ) افزایش قابل توجه و نسبت به متوسط بارندگی در دوره دراز مدت ( ۵۸/۸۵ میلی متر ) ۸ درصد افزایش نشان می دهد. در ادامه شهابی فرد گفت: میزان پتانسیل رواناب تولید شده استان در این مدت در سال جاری ۳۱۶/۳ میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش زیادی داشته و نسبت به دوره دراز مدت ۱۴/۰۶ درصد افزایش داشته است .

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات