بازدید کارشناس شبکه بهداشت و درمان زاوه از تاسیسات کلرزنی بخش مرکزی و سلیمان

بازدید کارشناس شبکه بهداشت و درمان زاوه از تاسیسات کلرزنی بخش مرکزی و سلیمان

همزمان با ایام تعطیلات نوروزی کارشناس شبکه بهداشت و درمان زاوه از تاسیسات کلرزنی بخش مرکزی و سلیمان این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی، همزمان با ایام تعطیلات نوروزی و با توجه به حساسیت آب شرب، کارشناس شبکه بهداشت و درمان زاوه به اتفاق کارشناس کنترل کیفیت امور آبفار این شهرستان از تاسیسات کلرزنی بخش مرکزی و سلیمان بازدید کرد.

در این بازدید که ازخانه های بهداشت انجام گردید میزان کلر باقیمانده آب شرب بررسی شد.

همچنین در تمام شبکه های توزیع روستاها، میزان کلر باقیمانده در حد استاندارد قرار داشته که در پایان این بازدید از مدیریت و کارکنان امور آب و فاضلاب روستایی زاوه به خاطر تداوم آبرسانی مستمر و بهداشتی در طی ایام نوروز تشکر و قدردانی شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات