برقرای ارتباط جادهای شهرستان دره شهر(استان ایلام) به استانهای لرستان و خوزستان که بر اثر سیل اخیر قط...

برقرای ارتباط جادهای شهرستان دره شهر(استان ایلام) به استانهای لرستان و خوزستان که بر اثر سیل اخیر قط...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات