بازدید شهردار اراک از سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری

بازدید شهردار اراک از سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک، مهندس شفیعی شهردار اراک، در ادامه بازدیدهای کاری خود، با حضور در سازمان آرامستان شهرداری و بازدید از بخش های مختلف و همچنین دیدار با پرسنل و رییس سازمان، در جریان اقدامات صورت گرفته جهت توسعه آرامستان اراک و همچنین نحوه ارایه خدمات به شهروندان به دلیل شرایط خاص ایشان در مراجعه به آرامستان، قرار گرفت.
شهردار اراک در این بازدید گفت: مجموعه کارکنان زحمت کش آرامستان باید تمام تلاش خود را بکار گیرند تا با توان بیشتری در خدمت شهروندان و زائرین مزار شهدا باشند، تا ایشان با آرامش و سهولت هرچه بیشتر در مزار عزیزانشان حضور پیدا کنند.
وی افزود:مجموعه اقداماتی که برای تشیع، تغسیل، و تدفین متوفیان درسازمان آرامستان شکل می گیرد به صورتی باشد که موجب رضایتمندی شهروندانی که به عنوان ارباب رجوع به این سازمان مراجعه می کنند را فراهم آورند و موجب کاهش آلام بازماندگان را به همراه داشته باشد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات