بازدید رییس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر، از...

بازدید رییس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر، از...

به گزارش اداره ارتباطات واموربین الملل شهرداری اراک،طوفان محمدی رییس کمیسیون خدمات شهری، سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر به همراه مرادی سرپرست معاونت خدمات شهری و ساده وند مدیر امور شهر شهرداری، از کشتارگاه صنعتی دام اراک بازدید بعمل آوردند.
طی این بازدید اقدامات صورت گرفته جهت رفع آبگرفتگی محوطه کشتارگاه طی بارش های اخیر، نظافت شستشو و گندزدایی مجموعه جهت برقراری شرایط بهداشتی لازم و انجام کشتار روزانه دام و همچنین مراحل انجام بهسازی سالن کشتار مورد بررسی قرار گرفت.
:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات