بازدید مدیر امور منابع آب فهرج از روستای جلال آباد این شهرستان

بازدید مدیر امور منابع آب فهرج از روستای جلال آباد این شهرستان

مدیر امور منابع آب فهرج به اتفاق بخشدار نگین کویر ار توابع این شهرستان از روستایی جلال آباد بازدید و با تعدادی از کشاورزان در خصوص بحران کم آبی و عواقب خشکسالی و حفر چاه غیر مجاز و پروژه تعادل بخشی منابع آب صحبت شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در مورخ ۱۹ فروردین ماه ۹۸ مدیر امور منابع آب فهرج به اتفاق بخشدار نگین کویر ار توابع این شهرستان از روستایی جلال آباد بازدید و با تعدادی از کشاورزان در خصوص بحران کم آبی و عواقب خشکسالی و حفر چاه غیر مجاز و پروژه تعادل بخشی منابع آب صحبت شد. در پایان حاضرین قول همکاری در خصوص حفاظت از منابع آبی را به امور منابع آب شهرستان فهرج دادند.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات