برگزاری جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان

برگزاری جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و دیگر اعضاء در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۹۸ جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و دیگر اعضاء در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید. در ابتدای جلسه مصوبات شورای هماهنگی بحران استان قرائت گردید و با توجه به موارد مطرح شده مبنی بر برنامه اضطراری حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و ساماندهی رودخانه های اصلی در استان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین مقرر گردید طرح اضطراری مقابله با سیل که توسط شرکت آب منطقه ای کرمان آماده شده است برای مدیریت بحران استانداری ارسال گردد.

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات