کارکنان شهرداری بیجار به کمپین «من یک سپاهی هستم» پیوستند.


کارکنان شهرداری بیجار به کمپین «من یک سپاهی هستم» پیوستند.


به گزارش روابط عمومی شهرداری بیجار، کارکنان شهرداری در پاسخ به اظهارات اخیر ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کمپین «من یک سپاهی هستم» حمایت خود را از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کردند.