روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مناقصه

روابط عمومی شهرداری رامسر/ آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

موضوع: بکارگیری پیمانکار جهت انجام فعالیت های فضای سبز شهرداری رامسر

شهرداری رامسر در نظر دارد در اجرای بند ۱ مصوبه شماره ۱۰۴ مورخ ۹۷/۱۰/۱۲ شورای اسلامی شهر رامسر نسبت به بکارگیری پیمانکار جهت انجام فعالیت های فضای سبز شهرداری رامسر به صورت حجمی اقدام نماید.

۱- واجدین شرایط می توانند جهت دریافت اسناد و یا اطلاع از سایر شرایط و جزئیات تا مورخ ۹۸/۲/۹ به شهرداری رامسر مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۱۱۵۵۲۵۰۸۱۱ تماس حاصل فرمائید.

۲- متقاضیان می بایست مبلغ ۵ درصد کارشناسی به حساب سپرده شهرداری رامسر واریز یا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نمایند.

۳- در صورتی که برندگان اول- دوم- سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

۴- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ۹۸/۲/۱۰ خواهد بود.

شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

رضا کحالی

شهردار رامسر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رامسر

منبع خبر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر

شهرداری رامسر یک شهرداری در شهر رامسر می باشد

    نظرات