چگونه کمکهایمان را در مناطق سیل زده توزیع کنیم

چگونه کمکهایمان را در مناطق سیل زده توزیع کنیم

سپس بر اساس لیست اسامی خانواده های ساکن هر روستا که در دهیاری ها موجود و ثبت شده است تعداد خانوارهایی که در هر روستا هستند را استخراج کرده و تحت نظر دهیار هر روستا توزیع را انجام بدهید.
برای اینکار کافیست کمکها را در بسته بندی های غیر شفاف، ترجیحا گونی قرار بدهید که داخل آن معلوم نباشد.
کمکها را تفکیک کرده و در دو بسته جدا گانه کمکهای بهداشتی و غذایی را بسته بندی کنید تا که مواد بهداشتی مواد غذایی را آلوده نکند.
پس از بسته بندی کمکها در یک مکان امن خارج از منطقه آسیب دیده و حمل آن به محل تجمع خانواده ها کمکها را در یک خانه که نزدیک محل تجمیع خانواده ها است یا هر جای محصوری تخلیه نمایید.
سپس بر اساس لیست اسامی، سرپرستی را وارد خانه کرده و پس گرفتن اثر انگشت پای رسید تحویل بسته ها را به هر سرپرست خانوار تحویل بدهید.

دعوت به مشارکت در خرید آرد برای مناطق سیل زده

در طی روزها اخیر متوجه شدیم که قوت غالب مردم روستایی و عشایر نان است که توسط خودشان پخته میشود، با قطع راه ها و تخریب خانه ها در حال حاضر نیاز اول مناطق صعب العبور کوهستانی و مسیرهایی که دسترسی آنها توسط سیل تخریب شده است آرد میباشد
با دفتر امور عشایری مذاکره کردیم و.برای خرید پانصد کیسه چهل کیلویی آرد تفاهم نامه نوشتیم که با پرداخت شانزده میلیون و.پانصد تومان پانصد کیسه آرد بخریم و برای رساندن آن به مناطق صعب العبور هزینه کرایه تراکتور هایی را که قادر به حمل بار باشند را بپردازیم که جمعا چیزی حدود بیست میلیون تومان میشود
اکنون با توجه عدم موجودی صندوق موج پیشرو نیازمند حمایت شما برای خرید و ارسال این پانصد کیسه آرد هستیم

موج پیشرو
@mojepishro

    نظرات