تاکید وزیر کشور در اجرای دقیق ماده صد قانون شهرداری و جلوگیری از تخلفات ساختمانی

وزیر کشور در بخشنامه ای به شهرداران شهرهای استان بر اجرای مقررات و برخورد قاطع با متخلفین ومسببین بروز تخلفات ساختمانی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی نظام مهندسی ساختمان استان یزد،در این بخش نامه آمده استاز آنجا که حسب اخبار واصله و اطلاعات اخذ شده از برخی از استانها از طریق عوامل نظارتی و کنترلی ساخت اقدامات قاطع و پیشگیرانه برموضوع صورت نمی پذیردبرخورد قاطع و حداکثری با تخلفات ساختمانی و مسببین آن ضروری است.

لذا با توجه به اهمیت موضوع و لزوم حفظ سرمایه ملی نسبت به اجرای دقیق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و جلوگیری از ایجاد تخلف در ساخت وسازها اقدام و حسب تبصره ۷ ماده صد قانون برخورد جدی و قانونی لازم انجام شود.

در این بخشنامه تاکید شده است؛مهندسین ناظرمتخلف به شوراهای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها معرفی و مامورین متخلف شهرداری نیز ضمن معرفی به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی مورد برخورد قرار گیرند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات