معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-۵ دوربین تله‌ای در منطقه مرتفع سایت گوزن زرد ایرانی که قبلا جهت جلوگیری از آسیب به گوزن های زرد ایرانی از سیل و طغیان رودخانه در سایت احداث شده بود، نصب گردید که خوشبختانه آثار سرگین و رد پای گوزن ها مشاهده شد.
   
   مشاهده سرگین و رد پای گوزن ها در پارک ملی دز

معاون اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-۵ دوربین تله‌ای در منطقه مرتفع سایت گوزن زرد ایرانی که قبلا جهت جلوگیری از آسیب به گوزن های زرد ایرانی از سیل و طغیان رودخانه در سایت احداث شده بود، نصب گردید که خوشبختانه آثار سرگین و رد پای گوزن ها مشاهده شد. مشاهده سرگین و رد پای گوزن ها در پارک ملی دز

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان: پس از فروکش شدن نسبی سیلاب در منطقه میانرود در پارک ملی دز  و در جهت پایش از سلامت گوزن زرد ایرانی، محیط بانان اداره پارک ملی دز با همکاری و  هماهنگی بخش محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان  در روز گذشته ۵ دوربین تله‌ای در منطقه مرتفع سایت  گوزن زرد ایرانی که قبلا جهت جلوگیری از آسیب از  سیل در طغیان رودخانه احداث شده بود نصب گردید که خوشبختانه آثار سرگین و رد پای گوزن ها مشاهده شد.

سید عادل مولا معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان  درخصوص شرایط گوزن ها گفت: تاکنون هیچ گونه تلفاتی از گوزن ها دیده نشده وخوشبختانه ردپا وسرگین تازه ی این گونه ی باارزش درخطر انقراض رادر محل سایت حفاظت گوزن زرد ایرانی را مشاهده کردیم.

وی افزود:در جریان سیل و طغیان رودخانه دز در سال ۱۳۹۵ با وجود دبی شدیدتر رودخانه، گوزن ها توانستند خود را نجات دهند زیرا گوزن ها شناگران ماهری هستند و  امید به زنده ماندن گوزن  های زرد ایرانی  در میان رود دزفول(پارک ملی دز) بسیار زیاد است.

مولا اضافه کرد: پس از سیل ۳ سال پیش ، خاکریز مرتفعی در محل نگهداری گوزن ها ساخته شد تا در شرایط طغیان رودخانه محل امنی برای گوزن ها باشد که احتمال می رود در سیل کنونی نیز روی تپه بروند و یا به جنگل های دز پناه ببرند که با توجه به این موضوع ۵ دوربین تله‌ای در منطقه نصب گردید که بمحض  دریافت اطلاعات گونه گوزن زرد باقی مانده در سایت اعلام خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات