اولین گوساله گوزن زرد امسال در سایت احیا و تکثیر ارسنجان متولد شد.

اولین گوساله گوزن زرد امسال در سایت احیا و تکثیر ارسنجان متولد شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات