یک ساعت با محیط بان درمدرسه شهید شاهولی شهرستان انار

یک ساعت با محیط بان درمدرسه شهید شاهولی شهرستان انار

به گزارش احمد شجاعی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انار،برنامه آموزشی یک ساعت با محیط بان در مدرسه شهید شاهولی شهرستان انار همراه باکاشت نهال به یاد شهیدان محیط زیست استان( شهیدمهدی احمدی نیک وشهیدعلی خواجویی) انجام پذیرفت.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات