تبیین سیاست های کلی صندوق مشترک در اولین جلسه هیئت امنای این صندوق

تبیین سیاست های کلی صندوق مشترک در اولین جلسه هیئت امنای این صندوق


تبیین سیاست های کلی صندوق مشترک در اولین جلسه هیئت امنای این صندوق

با حضور مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نخستین جلسه هیئت امنای صندوق مشترک نظام مهندسی ساختمان استان ها چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸ به منظور تبیین سیاست های کلی صندوق در دوره جدید در محل شورای مرکزی تشکیل گردید.
در این جلسه ضمن تبادل نظر در رابطه با ماهیت عملکرد صندوق در راستای اهداف سازمان ها مقرر گردید بررسی لازم به منظور اخذ شناسه اقتصادی انجام پذیرد. در ادامه در راستای وظایف صندوق در جهت پیشبرد اهداف شورای مرکزی به منظور ایجاد وحدت رویه بین استان‌ها مقرر شد مذاکرات لازم با شرکت های معتبر بیمه ای کشور به منظور استفاده از خدمات آنان در راستای بیمه های مورد نیاز جامعه مهندسی در سراسر کشور از جمله بیمه های مسئولیت مهندسان در تمامی رشته ها و بیمه های گروهی درمان اقدام لازم صورت پذیرد و در این رابطه با سازمان های استانی به منظور نیاز سنجی آنها مکاتبه لازم صورت پذیرد.
همچنین در راستای وظایف و اختیارات صندوق مشترک به منظور برگزاری دوره های آموزشی در سطوح استانی ، ملی و بین المللی با توجه به سیاست ترویج فراگیر آموزش با هماهنگی لازم با وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم به عمل آید، اعضای جلسه موافقت کردند در راستای سیاست‌های کلی کشور در بخش ساختمان و وظایف سازمان های نظام مهندسی، صندوق مشترک بررسی لازم به منظور پیش بینی بیمه های تضمین کیفیت ساخت و جبران خسارت را با تقویت شرکت های فنی و بازرسی و همچنین هماهنگی با شرکت های بیمه انجام دهد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات