اطلاعیه بسیارمهم درخصوص استفاده از باقیمانده ظرفیت مهندسی

بدینوسیله به استحضار می رساند که در راستای بهبود فرایند خدمات مهندسی و براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۱ هیئت مدیره محترم سازمان ، مقرر گردید مهندسین محترم تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان استفاده از باقیمانده ظرفیت تخصیص یافته تا پایان سال ۱۳۹۷ را داشته باشند و پس از آن ، این ظرفیتها مستهلک خواهد شد.
همچنین مقررگردیده است ازاین پس در ابتدای هر سال براساس دستورالعمل مصوب ، برای مهندسین واجدشرایط تخصیص ظرفیت صورت گرفته و تا پایان همان سال با رعایت تعداد کار، امکان استفاده از این ظرفیت را داشته باشند.لازم به توضیح است که ظرفیت اشتغال نظارت به صورت دوره ای و در یک برش زمانی و ظرفیت اشتغال طراحی به صورت سالیانه محاسبه می گردد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات