روابط عمومی شهرداری رامسر/ بازدید مهندس کحالی و رییس شورای اسلامی شهر از بهسازی کانال هدایت آبهای سطحی کوچه شهید مولایی ۴، کانال جنب اکبر جوجه و رودخانه جنب پژوهش سرای فرید