بازدید نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی و...

آقای کمالی پور نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار و مدیر امور منابع آب جیرفت و مهندس عطاپور نماینده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان در مدیریت بحران در منطقه جیرفت و عنبرآباد، از ساحل راست رودخانه شور بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۹۸ آقای کمالی پور نماینده مردم شریف شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار و مدیر امور منابع آب جیرفت و مهندس عطاپور نماینده مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کرمان در مدیریت بحران در منطقه جیرفت و عنبرآباد، از ساحل راست رودخانه شور بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات