ابراز همدردی و جمع آوری کمک برای سیل زدگان توسط شورای مرکزی

ابراز همدردی و جمع آوری کمک برای سیل زدگان توسط شورای مرکزی


مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در نامه به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ها با ابراز همدردی نسبت به آسیب دیدگان سیل و برای بهبود هرچه سریعتر وضعیت آنان ابراز داشته است:
در اجرای بند ۷ مصوبه بیستم فروردین جلسه هیئت رئیسه شورای مرکزی در ارتباط با کمک رسانی به سیل زدگان حسابی با شماره شبای
IR۷۸۰۱۴۰۰۴۰۰۰۰۰۱۴۰۰۲۰۰۴۲۸۲ نزد بانک مسکن شعبه شهید خدامی به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور (شورای مرکزی) جهت واریز کمک های اعضا و سازمانهای استان‌ها اختصاص یافته است. در این نامه از سازمان‌ها دعوت شده است به شرح زیر اقدام فرمایند:
۱_سازمان های استان ها حداقل مبلغ ۵۰ میلیون ریال از طرف خود سازمان کمک نقدی نمایند.
۲_ شماره حساب مذکور به نحو مقتضی در اختیار اعضای سازمان های استان ها قرار گیرد و در صورت تمایل اقدام لازم صورت پذیرد.
ضمناً تصویر فیش واریزی به شماره ۰۲۱۸۸۱۹۱۵۸۹ ارسال شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات