بازدید معاون وزیر کشور و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از دهستان عنافچه

بازدید معاون وزیر کشور و مدیر کل مدیریت بحران خوزستان از دهستان عنافچه

به منظور بررسی وضعیت روستاهای آبگرفته و در معرض خطر شامگاه حمعه جناب آقای جمالی نژاد، معاون عمرانی وزیر کشور،کیامرث حاجی زاده، مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان، جناب آقای نگهبان، مدیر کل بازرسی معاونت عمرانی وزارت کشور و فرماندار باوی از دهستان عنافچه و روستای صفاک بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید وضعیت اردوگاه اضطراری منطقه بررسی و تمهیدات لازم جهت خروج اب از روستا انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات