استحکام بخشی سیل بند حاشیه کانال سلمان با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان

استحکام بخشی سیل بند حاشیه کانال سلمان با حضور مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان

باداد روز جمعه مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان به منظور استحکام بخشی و مرتفع سازی سیل بند حاشیه کانال سلملان در این منطقه حضور یافت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان

    اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات