بازدید دکتر ظهرابی ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان از خلیج گرگان ، تالاب های میانکاله و گمیشان ، رودخانه های قره سو و گرگان رود و کانال های منتهی به تالاب گمیشان

بازدید دکتر ظهرابی ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان از خلیج گرگان ، تالاب های میانکاله و گمیشان ، رودخانه های قره سو و گرگان رود و کانال های منتهی به تالاب گمیشان

بازدید دکتر ظهرابی ، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان از خلیج گرگان ، تالاب های میانکاله و گمیشان ، رودخانه های قره سو و گرگان رود و کانال های منتهی به تالاب گمیشان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات