در راستای استقبال از نوروز صورت گرفت/ رنگ آمیزی جداول سطح شهر

در راستای استقبال از نوروز صورت گرفت/ رنگ آمیزی جداول سطح شهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات