آسفالت معابر فرعی خاکی شرافت مهرشهر انجام می شود

آسفالت معابر فرعی خاکی شرافت مهرشهر انجام می شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات