برگزاری جلسه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان

جلسه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۹۸ با حضور مدیرعامل، معاونین و دیگر اعضاء در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه مدیریت بحران شرکت آب منطقه ای کرمان در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۹۸ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، معاونین و دیگر اعضاء در محل اتاق مدیریت عامل برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مهندس چهره نگار گزارشی از بارندگی های روزهای آتی در سطح استان ارائه نمود و در ادامه با توجه به پیش بینی های انجام شده و میزان حجم آب ورودی به سدها و رودخانه ها تصمیماتی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات