بازدید سر زده از عملیات لایروبی آببندانهای لشت نشاء

مهندس وحید خرّمی رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان طی بازدید سرزده از آب بندانها و لایروبی انهار لشت نشاء بازدید نمود.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان نظر به اهمیت آببندانهای گیلان برای آب منطقه ای استان به دلیل تسهیل در فرایند آبرسانی به مزارع در فصل زراعی و دیگر مزایای آن مهندس وحید خرّمی رییس هیات مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای گیلان به صورت سر زده از عملیات لایروبی آببندانهای لشت نشاء بازدید کرد.

بر اساس این گزارش لایروبی های در حال انجام در سطح استان بر اساس شیوه نامه ابلاغی استانداری گیلان در این خصوص در حال انجام است

گفتنی است مهندس خرّمی رییس هیات مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای گیلان بازدیدی هم از لایروبی کانال های بین مزارع به عمل آورد و با همکلام شدن با زارعین منطقه در جریان نیازهای آنان و سطح رضایتمندی شان از خدمات آب منطقه ای گیلان قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گیلان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گیلان

    شركت آب منطقه‌ای گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات