برگزاری جلسه مدیریت سیلاب شرق استان کرمان

جلسه مدیریت سیلاب شرق استان با حضور نمایندگان اعزامی شرکت آب منطقه ای کرمان مهندس آیت اللهی، مهندس فغانی و مهندس امیری و مدیر امور منابع آب شهرستانهای شرقی استان در محل امور منابع آب شهرستان بم برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه مدیریت سیلاب شرق استان در تاریخ ۲۵ فروردین ماه ۹۸ در امور منابع آب شهرستان بم با حضور نمایندگان اعزامی شرکت آب منطقه ای کرمان مهندس آیت اللهی، مهندس فغانی و مهندس امیری و مدیر امور منابع آب شهرستانهای شرقی استان از جمله مهندس هاشمی، مهندس فهرجی، مهندس مصطفائی و مهندس باشتمن برگزار گردید.

در این جلسه نسبت به راهکارهای مد نظر بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات