کمربندی دوم شهر ارومیه در حال اجرا است

کمربندی دوم شهر ارومیه در حال اجرا است

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه گفت: عملیات اجرایی بتن ریزی دیوار ۶ کیلومتر ۰۶۰+۱ پروژه کمربندی دوم شهر ارومیه در حال انجام است.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛  محمد کاظم زوار بیان کرد:  اجرای ساخت کمربندی دوم به طول ۴۲ کیلومتر ازسال ۹۶بعد از اتمام مطالعات وارد فاز اجرایی شد که سهم شهرداری از ساخت این کمربندی به طول ۲۷ کیلومتر از تقاطع غیر هم سطح سرو تا جاده اشنویه است و مابقی اجرا از جاده اشنویه تا تقاطع غیر هم سطح بر عهده اداره راه شهرسازی استان است .

وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۵ درصد فاز اول کمربندی دوم ، عنوان کرد: فاز اول به طول ۵/۷ کیلومتر با ۷ تقاطع غیر هم سطح از محل پل شهیدلر کورپسی – سرو - انهر در دست ساخت است .

معاون فنی و عمرانی شهردار ارومیه با بیان اینکه فاز دوم کمربندی دوم از جاده انهر تا جاده بند به طول ۱۰ کیلومتر وارد فاز اجرایی می شود، عنوان کرد:  فاز سوم از جاده بند تا جاده اشنویه(ایستگاه ارومیه –مراغه ) به اتمام می رسد و مابقی فازها از ایستگاه تا تقاطع غیر هم سطح سرو است .

وی با بیان اینکه کمربندی دوم شهر ارومیه با ایجاد ۲۲ تقاطع غیر همسطح در دست اجرا است، اظهار کرد: میزان اعتبار برای اتمام این پروژه در حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان است .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات