معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند: شهروندان با ماموران اجرای طرح ممیزی همکاری کنند

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بیرجند: شهروندان با ماموران اجرای طرح ممیزی همکاری کنند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات