ایمن سازی مسیل ها و مکان های عبور سیلاب در بیرجند

ایمن سازی مسیل ها و مکان های عبور سیلاب در بیرجند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بیرجند

  منبع خبر

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند

  شهرداری بیرجند یک شهرداری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات