بازدید مهندس شفیعی شهردار اراک از محدوده منطقه بافت تاریخی و بازار ارا...

بازدید مهندس شفیعی شهردار اراک از محدوده منطقه بافت تاریخی و بازار ارا...

با توجه به این که حفظ و نگهداری مطلوب و مناسب از ابنیه تاریخی شهر، مورد توجه و تاکید مدیریت شهری می باشد، مهندس شفیعی شهردار اراک همراه با شاه کرمی شهردار منطقه بافت تاریخی و معاون اجرایی ایشان، در بازدید از منطقه بافت تاریخی، از نزدیک وضعیت ابنیه تاریخی واقع شده در این منطقه از شهر اراک را مورد بررسی قرار داد.
وی همچنین در بازدید از بازار تاریخی اراک، با کسبه دیدار و در جریان مشکلات ایشان در حوزه شهرداری قرار گرفت.
مهندس شفیعی همچنین پس از بازدید از راسته بازار تاریخی، از برخی سراهای این مجموعه که پس از بارش های اخیر آسیب دیده بودند نیز بازدید بعمل آورد و به جهت ترمیم و نوسازی مکان های مورد نیاز، از تخصیص بودجه مناسب برای این پروژه خبر داد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات