رونمایی از اپلیکیشن معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست فارس توسط معاون رئیس جمهور

رونمایی از اپلیکیشن معرفی مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست فارس توسط معاون رئیس جمهور

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات