ثبت نام آزمایشگاه های معتمد در سامانه پایش

ثبت نام آزمایشگاه های معتمد در سامانه پایش

نظر به ضرورت راه اندازی سامانه پایش و پیرو مکاتبات قبلی در این خصوص کلیه آزمایشگاه های معتمد موظف می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ علاوه بر ثبت نام نسبت به تکمیل اطلاعات مربوطه در سامانه مذکور اقدام نمایند و من بعد فقط آزمایشگاه های ثبت نام شده در فهرست آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست قرار خواهند گرفت و گواهینامه معتمد آزمایشگاه هایی که در سامانه موجود نباشند فاقد اعتبار خواهد بود و از پورتال سازمان حذف می گردد.

دستورالعمل ثبت نام آزمایشگاه های معتمد:

 1. نام کاربری (حاوی نام آزمایشگاه معتمد)
 2. نگارش کد ملی، ایمیل و شماره موبایل و انتخاب استان
 3. در قسمت درخواست دسترسی، دسترسی آزمایشگاه معتمد انتخاب شود
 4. در قسمت توضیحات نام آزمایشگاه معتمد نوشته شود

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات