بررسی طرح اراضی چهارگانه با حضور شهردار

بررسی طرح اراضی چهارگانه با حضور شهردار

بررسی طرح اراضی چهارگانه در محل دفتر شهردار محترم و با حضور مسئولین واحدهای  فنی و سرمایه گذاری برگزار شد. see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات