پایان ماموریت ۱۰ روزه همکاران پرتلاش شهرداری دامغان در منطقه سیل زده لرستان

پایان ماموریت ۱۰ روزه همکاران پرتلاش شهرداری دامغان در منطقه سیل زده لرستان

در این ماموریت آقایان محمد امانی نژاد‌، محمد ابراهیم خانی ، نعمت دربانی و سید مجتبی آل هاشمی به عنوان راننده دو دستگاه کامیون کمپرسی شهرداری وآقای مسلم خدابنده لو به عنوان راننده باب کت شهرداری دامغان انجام وظیفه نمودند.
ضمن اینکه شهرداری دامغان در راستای خدمات رسانی به هموطنان عزیز گرفتار در سیل منطقه لرستان ۲ دستگاه کامیون کمپرسی و ۱ دستگاه باب کت به منطقه مزبور اعزام نموده بود.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری دامغان

    منبع خبر

    شهرداری دامغان

    شهرداری دامغان یک شهرداری در شهر دامغان می باشد

      نظرات