دیدار مدیر امور منابع آب ایجرود با دادستان این شهرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مدیر امور منابع آب ایجرود با دادستان این شهرستان دیدار کرد.

مهندس محمدی مدیر امور منابع آب شهرستان ایجرود، با تقدیر از دادستان این شهرستان به جهت همکاری در اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمنی و همچنین مساعدت در زمینه ی برخورد با تخلفات و صدور دستورات قضایی قاطع در این حوزه افزود: حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی و احیاء و تعادل بخشی آن تضمینی در جهت بقاء زندگی آیندگان است و می بایست از این موهبت الهی با تمام توان حفاظت کرد.

وی در این راستا، اقدامات فرهنگی و آگاه سازی مردم و کشاورزان و بهره برداران  از وضعیت منابع آب زیرزمینی و لزوم مصرف بهینه ی آب را عاملی موثر در حفاظت از منابع آب بیان و خاطرنشان نمود: اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان، مبین همین موضوع می باشد.

در ادامه این دیدار، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ایجرود با تقدیر از عملکرد صورت گرفته توسط امور آب ایجرود در جهت حفاظت از منابع آب و پیشگیری از بروز تخلفات در این حوزه، افزود: دادستانی همکاری لازم در این زمینه را با امور آب همچون سنوات قبل  را خواهد داشت.

وب بحث آزاد سازی بستر رودخانه ها را خاطرنشان و افزود: موارد احصاء شده در سال جاری با قوت رفع تصرف گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات