دیدار مدیر امور منابع آب ایجرود با فرماندهی انتظامی این شهرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، مدیر امور منابع ایجرود با فرماندهی انتظامی این شهرستان دیدار کرد.

مهندس محمدی با تقدیر از همکاری های مستمر نیروی انتظامی شهرستان ایجرود در اجرای دستورات قضایی و برخورد با تخلفات در حوزه منابع آبی و حمایت های بی دریغ فرماندهی انتظامی شهرستان، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در جهت حفاظت و صیانت از منابع آبی ارائه کرد و افزود: با همکاری نیروی انتظامی شهرستان در اجرای احکام و دستورات قضایی ، توانسته ایم اقدامات قابل قبول و محسوسی در زمینه ی پیشگیری، کنترل و برخورد با بهره برداری های غیر مجاز در سطح شهرستان انجام دهیم .

مدیر امورمنابع آب ایجرود، با اشاره به لزوم حفاظت و صیانت از منابع آبی این روند را در سطح شهرستان پویا عنوان کرد و افزود:امیدواریم با همکاری نهاد های مرتبط بالخصوص نیروی انتظامی بتوانیم باتلاش بیشتر این روند را تداوم بخشیم.

وی از جمله برنامه های سالجاری را آزاد سازی بستر رودخانه ها و مسیل ها و رفع تصرفات موجود عنوان و افزود :در این زمینه نیازمند همکاری نیروی انتظامی همچون گذشته می باشیم.

در این دیدار، سرهنگ آرش خلخالی فرماندهی انتظامی شهرستان ایجرود ضمن خیر مقدم و تشکر ، اقدامات  صورت گرفته  توسط امور آب را در حفظ منابع آبی خوب ارزیابی کرد و افزود: عملکرد صورت گرفته در طی سالیان اخیر نشانگر پای کار بودن مسئولین و تلاش شبانه روزی همکاران امور آب است . سرهنگ خلخالی افزود: نیروی انتظامی همانند گذشته در اجرای دستورات و احکام قضایی در کنار امور آب خواهد بود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات