آزمون مهندسی شیفت امور بهره برداری نیروگاه مشهد برگزار گردید

آزمون مهندسی شیفت امور بهره برداری نیروگاه مشهد برگزار گردید

مهندس محمد رضا عبدالهی مدیر امور بهره برداری شرکت مدیریت تولید برق مشهد با بیان مطلب فوق افرود: پیرو نیاز به انتخاب مهندس شیفت وبرنامه ریزی ارتقای همکاران و انتخاب مهندس شیفت از بین همکاران بهره برداری و از آنجا که یکی از موارد بررسی توانمندی و کسب امتیاز لازم، علاوه بر مدرک تحصیلی ، سابقه کار ، ارزشیابی های گذشته و نمرات مدیران مرتبط ، نمره آزمون فنی میباشد آزمون یاد شده  در روز شنبه ۲۴/۱/۹۷   راس ساعت ۱۰ صبح در محل سالن همایش  برگزار گردید.
عبدالهی افزود؛ آزمون در خصوص تمامی موارد فنی بهره برداری از واحدهای بخار و گاز  از جمله ایزوله ها، توقف و راه اندازی ، سوخت و احتراق ،  وضعیت واحدها در شبکه و بازار برق ، وظایف و مسئولیتها ، اصول مدیریت و مراتب اداری  و سایر موارد مرتبط برگزار گردید.
گفتنی است در این آزمون تعداد ۷ نفر از واجدین شرایط امور بهره برداری به منظور احراز پست مهندس شیفت امور بهره برداری شرکت مدیریت تولید برق مشهد حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد

  شرکت مدیریت تولید برق مشهد یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات