مصوبات تازه هیئت رئیسه کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات شورای مرکزی

مصوبات تازه هیئت رئیسه کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات شورای مرکزی


مصوبات تازه هیئت رئیسه کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات شورای مرکزی

در جلسه هیئت رئیسه کمیسیون آموزش،پژوهش و انتشارات در درباره شیوه نامه صدور، تمدید و ارتقا پایه  مهندسی بحث و تبادل نظر گردید و با توجه به اینکه تاکنون عناوین دوره ها و سرفصل های آموزشی مرتبط و جدید از طریق دفتر مقررات ملی ساختمان ابلاغ نشده است مقرر شد مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی انجام و اعلام شود که تا زمان ابلاغ عناوین دوره های جدید و سرفصل‌های آموزشی و نحوه اجرای آن‌ها مبانی ارتقاء پایه یا تمدید پروانه، دوره آموزشی فعلی و مصوب حاضر باشد و با توجه به بخشنامه ها ی ارسالی از طرف وزارت راه و شهرسازی در خصوص تطبیق ساعات و دوره‌های قدیم باساعات و دوره های جدید مبنا تعداد دوره‌های آموزشی قرار گیرد.
در خصوص امکان برگزاری دوره های آموزشی مصوب توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز بحث و تبادل نظر و مقرر گردید مجددا پیرو مکاتبه قبلی با وزارتخانه نامه دیگری جهت صدور مجوز برگزاری دوره های آموزشی بر اساس مجری آموزش بودن سازمان های نظام مهندسی به وزارتخانه ارسال شود.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات