تشکیل نشست مشترک سه گروه تخصصی شورای مرکزی

تشکیل نشست مشترک سه گروه تخصصی شورای مرکزی


تشکیل نشست مشترک سه گروه تخصصی شورای مرکزی

« گروه های تخصصی بازوان قوی مشورتی شورای مرکزی هستند و جلسات شان با مصوبات وخروجی های سازنده راهگشای مسیر تصمیم گیری در شورای مرکزی می‌باشد».
این مطلب مورد تاکید حاضرین در جلسه مشترک نمایندگان هیئت رئیسه شورای مرکزی و سه گروه ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی قرار گرفت.

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

    نظرات