آخرین خبرهای گروه های تخصصی مکانیک و نقشه برداری شورای مرکزی

آخرین خبرهای گروه های تخصصی مکانیک و نقشه برداری شورای مرکزی


آخرین خبرهای گروه های تخصصی مکانیک و نقشه برداری شورای مرکزی

نشست گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی چهارشنبه ۲۸ فروردین ۹۸ برگزار شد.

منبع خبر

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

    نظرات